PATNUBAY PARA SA PAGBOTO

Contributor

PATNUBAY PARA SA PAGBOTO

5 DAYS TO GO, HALALAN NA! ALALAHANIN NATIN NA ANG BOTO MO AY MAHALAGA!

Narito ang tama at ligtas na pamamaraan sa pagboto.
✨ SAGUTAN ANG BALOTA. Itiman ang bilog sa tabi ng pangngalan ng napiling kandidato.
✨ ILAGAY ANG BALOTA SA VOTING COUNTING MACHINE. Kunin ang resibo ng botante at siguraduhing walang mali.
✨ BUMOTO. Ang indelible ink ay i-aaplay sa iyong daliri at ibibilin sayo na ihulog ang resibo ng botante sa kahon ng balota.

#PHVote #WeDecide

SOURCE: COMELEC

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.